Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj
KÖPA COLLIEVALP  
Uppdaterad 2013-05-01

Collie är en frisk ras som vanligtvis uppnår en ålder av 10-12 år. Collien karakteriseras i stort av att vara familjekär, vänlig, följsam och lättlärd och det är en aktiv hund som kräver daglig aktivering.

Här på hemsidan hittar du mycket information som kan hjälpa dig som letar efter en ny familjemedlem. 

Att tänka på
Även om collien är en hund med förhållandevis få sjukdomar så är det viktigt att sätta sig in i vad som är rasens svagheter, och colliens främsta svaghet är vissa delar i mentaliteten. Svenska Collieklubben verkar aktivt för att förbättra colliens mentalitet. Rasen behöver som helhet få en större nyfikenhet, mindre rädslor och mer framåtanda.

Uppfödare skall i val av avelsdjur alltid
ta hänsyn till hela hunden, dvs. dess utseende, exteriör och dess fysiska hälsa och mentalitet. Genom att uppfödare kan motivera sina val av avelsdjur blir det lättare för dig som valpköpare att hitta din framtida familjemedlem. 


Till din hjälp – titta här på hemsidan:
På sidan "Om Collie" hittar du allt du behöver veta om collie. Här finns information om rasens historia, om exteriör, hälsa och mentalitet. Här hittar du även SCK:s Avelspolicy – klubbens handlingsprogram avseende avel. SCK har tillsammans med SLU ett pilotprojekt som kallas Mentalt Sund Collie. Sedan våren 2012 finns det för den långhåriga collien Mentalindex (MI) som hjälper dig som valpköpare att värdera valpkullens förväntade mentalitet.
Det är klubbens förhoppning att även korthårig collie kommer att få mentalindex.

Läs mer om Mentalindex och pilotprojektet Mental Sund Collie >> 

statistiksidorna hittar du ännu mer information om rasen och om olika kennlars avelsresultat.

Det finns även ett kennelregister
med uppfödare av både lång- och korthårig collie.

Kullinformatörer 
Vill du ha mer information eller hjälp med att tolka all den information som finns redovisad för aktuella valpar här på hemsidan, så är du välkommen att kontakta någon av klubbens kullinformatörer. 

Fråga Kullinformatörer >>

Uppfödaren 

  • En person att känna förtroende för.

  • Be att få träffa BÅDE tiken och valparna hemma hos uppfödaren.

  • Tiken präglar valparna under deras första 8 veckor och är en viktig del i valparnas utveckling.

  • Mer information om föräldradjuren finns på SKK:s hemsida; Hunddata >> och Avelsdata >>

  • Uppfödaren bör ställa frågor och ställa krav på dig som blivande valpköpare. Detta för att såväl måna om sina valpar som att du ska få de bästa förutsättningarna i ditt kommande hundägande 

  • En del uppfödare vill att valpköparna ska tävla med sina hundar. Det är viktigt att dina ambitioner stämmer överens med uppfödarens. 

  • Då du hämtar din valp ska köpehandling, registreringsbevis och besiktningsintyg vara i ordning. Besiktningsintyg skall vara utfärdat av veterinär och vara högst 7 dagar gammalt. Om någon handling saknas bör du inte fullfölja köpet. 

  • Collieklubben hoppas att du kommer att få en fortsatt god kontakt med din hunds uppfödare, som kan bli någon att rådfråga under hundens fortsatta liv.


Aktuella valpkullar 
Du kan hitta aktuella kullar för både kort- och långhårig collie här på hemsidan. För varje kull finns data om hälsa, exteriör samt mentalitet, de tre hörnstenarna för varje uppfödare.

Svenska Collieklubben rekommenderar ingen speciell uppfödare eller kull, utan vi har en ständigt aktuell lista med kullar med aktuell information. Behöver du hjälp med att tyda informationen kan du kontakta någon av klubbens kullinformatörer.


Ögon, höfter och armbågar
CEA
(collie eye anomaly) är ett samlingsnamn för ärftliga och medfödda defekter i näthinnan hos collie. CEA delas in i primära och sekundära symtom, där de sekundära symtomen numera är sällsynta och utgörs av näthinneavlossningar och blödningar i ögat. Primära symtom är CRD och colobom. CRD graderas, och är i sina lindrigaste former troligen inget som förosakar något obehag eller påvisbar synnedsättning hos hunden. CRD förvärras inte heller med tiden.Ungefär 70-80% av alla collies har CRD. Colobom förekommer men är relativt ovanligt. Man beräknar att nästan alla collies är anlagsbärare för CEA. Förekomsten av CEA fastställs genom en särskild undersökning utförd av en ögonspecialiserad veterinär. Ögonspeglingen är smärtfri och utförs på vaken valp vid 6 till 10 veckors ålder. SCK rekommenderar att valpar skall vara ögonspeglade vid leverans och att collies som ska användas i avel omspeglas efter ett års ålder. 

Här kan du läsa mer om CEA >>

HD, höftledsdysplasi eller höftledsfel, är en felaktig utveckling av höftleden. Det är en relativt vanlig skelettrubbning hos många raser och är en ärftlig defekt. HD graderas från A till E och fastställs genom röntgen av hunden. Hunden måste vara äldre än 12 månader vid tidpunkten för undersökningen. Det är viktigt för dig, din hund och rasen i stort att så många som möjligt röntgas för att vi i framtiden ska kunna öka antalet friska individer. Svenska Collieklubben har sedan några år tillbaka fastslagit en avelspolicy där vi strävar efter att få så många collies som möjligt HD-röntgade.

Här kan du läsa mer om HD >>

ED, armbågsdysplasi, förekommer hos collie men är inget stort problem inom rasen. Collieklubben har därför inte några rekommendationer avseende ED-status. Däremot ska hundar som har konstaterad ED grad 1 eller sämre inte användas i avel, då det stirder mot SKK:s grundregler.

Rasens mentala status
MI
, (Mentalindex), Projektet Mentalt Sund Collie syftar till att få till stånd en rutinmässig avelsvärdering för mentalitet för långhårig collie. Som ett led i projektet påbörjades under 2012 en avelsvärdering av långhårig collie baserad på de sammanvägda MH-egenskaper som SKK använder sig av idag. 

Här kan du läsa mer om Mentalindex >> 

MH, i SCK:s avelspolicy (RAS) är ett av målen att så många individer som möjligt ska mentalbeskrivas. MH är ett mycket viktigt instrument bl.a. när det gäller att förbättra rasens nyfikenhet och orädsla och MH-resultaten ligger numera som grund för Mentalindex. 

Här kan du läsa mer om MH >>


Stort LYCKA TILL med din nya valp!!

 


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor