Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj

KÖPA COLLIEVALP - FÖR UPPFÖDARE AV COLLIE 

LAGSTIFTNING OCH FÖRORDNINGAR
för hundhållning och avel av hundar


Uppdaterad 2013-05-01

Uppfödare:

Här anmäler du en kull till valphänvisningen>>

Lagar, förordningar, blanketter m.m.
Det finns ett antal lagar och förordningar som vi alla djurägare måste följa.
Längst ner på sidan kan du hittar du diverse blanketter från SKK.

Jordbruksverket är den myndighet som har ställt upp övergripande regelverk.
Länk till Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av 
hund och katt SJVFS 2008:5 >>

NYTT 2010-06-14
Länk till Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur SJVFS 2010:45 >>

Samma myndighet ger även ut en Checklista
Länk till Jordbruksverkets checklista >>

SKK (Svenska Kennelklubben) har även de ett regelverk för avel och registrering av valpar.
Länk till SKK:s Sida över Avel & Uppfödning - Regelverk >>

Här hittar du följande:
Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben
Gäller från 2009-01-01

samt Kommentarer och förtydliganden till Grundreglerna
Gäller från 2009-01-01
På uppdrag av SKKs Centralstyrelse har Avelskommittén utarbetat en 
"Vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 2 , Avelsetik" >>

Code of ethics >>
Svenska Kennelklubbens Grundregler översatta till engelska
Gäller från 2009-01-01

Registreringsbestämmelser 2012 >>
Här finns de regler och bestämmelser som gäller för att registrera hund/valpkull i Svenska Kennelklubben. Gäller för år 2012.

Registreringsansökan för valpkull >>

Kennelnamnsbestämmelser >>
Kennelnamn är obligatoriskt för uppfödare som registrerar sin tredje valpkull. Här finns bestämmelserna för kennelnamn. Gäller från 2011-01-01Under 2012 har SKK reviderat sin avtal >>

Länk till SKK:s sida och avtal >>

Du måste använda någon av följande avtal vid överlåtelse av hund:

  1. köpeavtal (finns inte för nedladdning)

  2. köpeavtal med bibehåller avelsrätt (finns inte för nedladdning)

  3. fodervärdsavtal >>

Parningsavtal >>

Regler för SKKs Bruksavelspris och Bruksuppfödarpris >>
Här finns de regler som gäller för avelsdjur/uppfödare som vill ansöka om Bruksavel- resp. Bruksuppfödarpris. Gäller från 2012-01-01.

 


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor