Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjjDe som på SLU arbetar med projekt Mentalt Sund Collie är Katja Nilsson (fd. Grandinson) och Per Arvelius.  Det är Katja och Per som skriver artiklar till Colliebladet samt svarar på frågor rörande projektet.

Här är en kort presentation av dem båda:

Per Arvelius

Är från början ingenjör, men efter att ha gjort lumpen som hundförare 1991 så började han i stället arbeta heltid som tjänstehundsdressör och utbildade under större delen av 90-talet minhundar, militära patrullhundar, vakthundar (”hangarhundar”), rötsökande hundar, väktarhundar med mera. 

I slutet av 90-talet började han utbilda sig till husdjursagronom vid SLU i Uppsala och anställdes därefter vid institutionen för husdjursgenetik vid SLU där han i stort sett uteslutande arbetar med frågor som rör hundavel, särskilt avel för mentalitet.

Under studietiden gjorde Per två årslånga avbrott för att skriva två statliga utredningar. Den första handlade om ”farliga hundar” och resulterade så småningom bland annat i den nya lagen om tillsyn över hundar och katter som vi har sedan ett par år. Den andra handlade om hur det statliga behovet av dugliga tjänstehundsämnen kan tillgodoses. 

Bortsett från analyser av MH har han även studerat bland annat vallningsegenskaper hos border collie och jaktegenskaper hos engelsk setter. Han var en av initiativtagarna till och skaparna av BPH och har även ansvarat för SLUs D-kurs i hundavel.


Katja Nilsson (fd. Grandinson)

Är husdjursagronom och disputerade 2003 vid Institutionen för husdjursgenetik vid SLU med en avhandling om den genetiska bakgrunden till modersbeteende hos suggor och smågrisdödlighet. Katjas forskningsintresse rör frågor om djurs beteende och hälsa, och om hon fick önska sig finansiering till ett drömprojekt skulle det handla om hur mental hälsa påverkar fysisk hälsa. 

Efter disputationen har Katja jobbat med genetiska analyser av olika egenskaper hos olika djurslag, till exempel juverinflammationer hos mjölkkor och eksem hos islandshästar. Katja jobbar halvtid med forskning och handledning av doktorander och studenter, och halvtid som studierektor för grundutbildningsfrågor vid Institutionen för husdjursgenetik men är för närvarande föräldraledig på heltid (2012). 

Hon har privat ett stort hundintresse och har ansvarat för institutionens hundavelskurs på grundläggande nivå sedan 2005.


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor