Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj
Här följer en informationstext om hur man kan använda mentalindexen.


Räkneexempel mentalindex

Av Elisabeth Landfors och Per Arvelius

Uppdaterad 2012-03-27

Nu har alla collieägare fått tillgång till indexlistorna för fyra av de fem MH- egenskaperna (nyfikenhet/orädsla, socialitet, jaktlust, leklust) och en indexlista för skott.
Vilken guldgruva att titta runt i, men tillsammans måste vi också lära oss att förstå hur man kan använda hundarnas olika indexvärden för att på sikt förbättra den mentala statusen på långhårig collie.

Medelvärdet för rasen är värdet 100. Det kommer alltid att vara 100, men om alla uppfödare hjälps åt och väljer avelsdjur med bra index kommer för varje generation hundarna som representerar medelindex att ha allt bättre mentalitet.

Här nedan finns två olika exempel på hur man kan titta på en tänkt kulls förväntade index.  Indexvärdena är från riktiga hundar hämtade från de listor som finns på SCK:s hemsida.

Kullens förväntade index fås genom att lägga ihop föräldradjurens indexvärden för aktuell egenskap och dela med två. Exemplen visar bland annat att om en förälder är svagare i någon egenskap kan man stärka upp kullens förväntade index genom att para med en hund som har högre index för just den egenskapen


Notera att man endast tittar på en egenskap åt gången. Ingen sammanslagning av flera indexvärden, det kommer senare i projektet efter ytterligare analys och utvärdering av hur de olika egenskaperna inbördes påverkar varandra.

NyO

Soc

Jakt

Lek

Skott

Hane YY

117

104

106

115

119

Tik XX

92

101

100

107

103

Kull

104,5

102,5

103

111

111NyO

Soc

Jakt

Lek

Skott

Hane PP

104

117

104

107

96

Tik RR

114

108

106

92

107

Kull

109

112,5

105

99,5

101,5

 


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor