Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj

Mentalindex även för korthårig collie

Sidan uppdaterad 2013-06-29

I juni har vi genomfört en ny avelsvärderingsomgång för collie och de nya listorna över mentalindex (MI) presenteras som tidigare på Svenska Collieklubbens hemsida. Listorna omfattar hundar som beskrivits till och med 12:e maj 2013. Nytt för den här omgången är att skattningarna av index nu även omfattar korthårig collie.

MI för korthårscollie

Under våren har vi genomfört analyser av MH-beskrivningsresultat för korthårig collie och det visar sig att arvbarheterna är mycket lika de vi tidigare skattat för långhårig collie. De två hårlagen är också tillräckligt genetisk kopplade till varandra för att det ska vara möjligt att skatta MI för båda hårlagen tillsammans. När vi skattar MI för collie har vi nu lagt ihop beskrivningsresultat för långhårig och korthårig collie. Det betyder att ett avelsvärde på 100 motsvarar ett medelvärde för långhårig och korthårig collie tillsammans. I materialet finns beskrivningsresultat från knappt 500 korthåriga collie och knappt 3500 långhåriga.

Vad innebär detta för långhåriga collies?

För långhåriga collie innebär detta att jämförelsegruppen, den så kallade baspopulationen, där vi sätter medelvärdet till 100 nu blir lite annorlunda jämfört med tidigare avelsvärderingsomgångar, i och med att den nu även inkluderar de korthåriga colliehundarna. Därför kan avelsvärdena ändras något mer den här gången. För de långhåriga colliehundar som har släktingar som är korthåriga blir avelsvärderingen säkrare och de får nu bidrag av de korthåriga släktingarnas information.

Förändring för hundar där ägaren avstår skott

Vid en MH-beskrivning har ägaren möjlighet att avstå momentet skott. Hunden tilldelas då en 5:a i protokollet. Vid tidigare beräkningar av MI har vi inkluderat den informationen, men i denna beräkningsomgång har vi valt att stryka dessa hundars resultat. Det betyder att vissa hundar som tidigare fått index för skott inte längre får det. I praktiken är det knappt 100 långhåriga collie och 26 korthåriga där ägaren valt att avstå skott och som nu inte får ett index för skott beräknat. Motivet till förändringen är att vi genom att ta med dessa hundar riskerar att inkludera felaktig information. Hundarna har ju faktiskt inte genomfört momentet och vi kan inte veta vad de verkligen skulle ha gjort. Kanske avstår man skott för att man på förhand vet att hunden är väldigt rädd för smällar, men det är också möjligt att ägare avstår skott av andra skäl och hunden kanske inte alls skulle ha fått en 5:a. Vi ser det som en förbättring att bara inkludera information från moment som hundarna faktiskt genomfört och därför beslutade vi att göra den här förändringen.

Uppsala 2013-06-25

Katja Grandinson, SLU


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor