Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj

FAS II 

Uppdaterad 2012-02-07

I Colliebladet Nr 1/2011 finns reportage från Colliekonferensen i Västerås som genomfördes i februari. En av många punkter under helgen var ett grupparbete med frågor som rörde Projekt Mentalt Sund Collie (Sid 14 i Colliebladet 1/2011).

Fas 1 av Mentalt Sund Collie är avslutad och redovisad (Redovisning Fas I >>).

Under senhösten fick vi besked av SKK att Fas II kunde påbörjas. 
Under 2012 kommer mycket att hända... mer info kommer snart...


Både Katja Grandinson och Per Arvelius har presenterat projektet för fler intresserade. Många rasklubbar står nu på kö för att också få ett mentalindex. 

Katja Grandinson var 2011 i Stavanger i Norge och pratade på den årliga EAAP-konferensen (EAAP=European Association for Animal Production). Den har tidigare varit nästan uteslutande fokuserad på produktionsdjur, men sedan ett par år ägnas en av sessionerna åt hundavel och –genetik.

Per Arvelius var 2011 på International Working Dog Conference i Sydafrika i oktober. Det är inte bara här i Sverige detta betraktas om ett intressant och spännande projekt.Katja och Per på Colliekonferens 19 feb-2011.


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor