Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  


INFO FRÅN STYRELSEN 

2015-02-19
Ordförandens rader...

Just nu är det en period när det är ganska få utställningar och tävlingar, men desto mer andra aktiviteter. Styrelsen har redan haft flera möten i år, och till helgen 21-22 februari ordnar vi LA-konferens för representanter från våra 8 olika LA’n (Lokala Aktivitetsområden), styrelsen och några kommitté-representanter.

Vår planerade uppfödarträff den 14 mars, har vi beslutat att flytta till oktober och då lägga den i anslutning till Colliekonferensen. Nytt datum blir 10 oktober för uppfödarträffen och 11 oktober för Colliekonferensen. Skälet till flytten är att vi inte fått ihop ett tillräckligt bra program i tid. Vi vill därför flytta den och samtidigt försöker vi få till ett så intressant program för så många som möjligt genom att ställa frågan ”Vad vill du som är Collie-uppfödare att vi skall ta upp på uppfödarträffen?”

Hör av dig till någon av oss i styrelsen om du har förslag! 
Som tidigare aviserats, kommer vårt årsmöte i år att hållas i Ånnaboda den 15 mars på hotellet där. Mötet startar kl. 10.00, med registrering från kl. 9.30. Alla handlingar inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga på hemsidan från början av mars. Jag hoppas att så många av er medlemmar som möjligt kommer och är med och påverkar hur ni tycker att Collieklubben skall styras och vilka ni tycker skall sitta i styrelsen! Årsmötet är vårt högsta styrande organ, och här bestäms hur inriktningen för klubben skall vara för kommande verksamhetsår. Styrelsen har i år beslutat att vi bjuder på fika under årsmötet, men vi vill gärna att du säger till om du tänker komma så att hotellet sätter fram tillräckligt många fika. Anmäl om du vill ha fika till mig på tel. 0703-101181 eller skicka ett SMS till samma nummer eller skicka ett mail till mig. Senast den 9 mars behöver jag lägga beställning till hotellet.

Kvällen innan årsmötet, den 14 mars, kommer vi att ordna ett samkväm med middag och underhållning av Collieklubbens egen eminenta sångerska – Angelita Nooni! Jag önskar så många av er som bara kan välkomna till detta tillfälle till att både lyssna på bra musik, äta och dricka gott och inte minst prata hund och klubben. Alla uppgifter om hur du bokar övernattning, kostnader och sista anmälningsdag hittar du på hemsidan (och på FB).

Hälsningar Alf


2015-02-12
Forskningsnytt från SLU


Goda möjligheter att avla för minskad rädsla hos collie.

Länk till rapporten >>


2014-09-28
Nya Mentalindex-listor...


Nu hittar du de nya indexlistorna här på hemsidan.
Det finns följande filer:
- fil med alla index för tik lh/tik kh/hane lh/hane kh
- 1 fil per index för alla hundar, både kort- och långhår

Länk till Mentalindex >>


2014-06-27
Info om regelrevideringarna av lydnad, rally och bruksprov inför 2017
Länk till infobrev med tidplan >>

Länk till remiss bruksprov >>


/SBK Utskottet Prov & Tävling 


2014-06-25
Ordförandens rader...


Så har vi då äntligen fått alla kommittéer  och projekt på plats. Det är kul att det finns så många medlemmar som är så engagerade för Collierasen och som ställer upp, och det finns väldigt mycket kompetens inom flera olika områden.  Mycket av det praktiska arbetet sker i projekten och i kommittéerna. Lycka till i arbetet! Vilka personer som finns i kommittéer och projekt hittar du på hemsidan. Ta gärna kontakt för frågor och synpunkter.

Tävlingssäsongen är  i full gång på alla fronter med utställningar, bruks- och lydnadsprov, agility, rallylydnad m m.  Jag tror att det är viktigt för Collien att aktiveras så mycket som möjligt oavsett vilket intresseområde som är störst  hos ägarna. När det gäller Collie-SM i Timrå, så har det i skrivande stund inte kommit in så många anmälningar, men fortfarande finns det några dagar kvar.  Anmäl er så att Collie-SM blir vårt huvudevenemang  för rasen under året! 

I samband med Collie-SM kommer vi att hålla en medlemsträff på lördag eftermiddag/kväll (19 juli).  Tillfälle ges då att ställa frågor till styrelserepresentanter.

Till sist vill jag önska er och era hundar en riktigt skön sommar med både aktiviteter och avkoppling!

Alf


2014-06-01
Kommittér för verksamhetsåret 2014-2015 klara


NU är kommittérna på plats och du hittar dessa på länken nedan.

Länk till kommittér i Svenska Collieklubben >>


2014-05-15
Projekt SBK-raser område 4: Bruksproven
Rapport från enkäten "Det här gör jag och min hund"

Det finns det en central projektgrupp under Förbundsstyrelsen som heter PG SBK-raser. Projektgruppen är uppdelad på 4 områden som arbetar med olika saker; information, uppfödarutbildning, fördjupad ras- och mentalkunskap till våra funktionärer och så en grupp som tittat på våra bruksprov och hur vi prövar bruksbarheten.
Den gruppen hade under vintern en enkät ute på webben där frågorna hadlade om vad man gör med sin hund och vilka tankar man har om bruksproven. Alla dessa svar har nu slutat i en omfattande rapport som i första hand berör bruksproven. Utöver den här rapporten så finns även en rapport över alla svar samt en bilaga med endast de öppna svaren.
Bruksrapporten och de öppna svaren bifogas i detta utskick och den fullständiga rapporten kommer ni att hitta på SBK:s hemsida. Vi är också tacksamma om ni hjälper oss att dela med er av den här rapporten.
Det var många som engagerade sig i enkäten och det är roligt att kunna ge feedback till alla som lämnat svar. 
Rapporten kan fungera som ett underlag i era diskussioner inför kommande regelrevideringsarbete tillsammans med annan information som kommer att komma ut inom kort så mycket nöje med läsningen. Och engagera er i regelrevideringsarbete via din rasklubb och/eller din lokalklubb!

Arbetsgruppen består av:
Kirsten Wretstrand s.k.
Alf Karlström
Staffan Thorman
Elisabeth Thorstensson


Länk till rapporten >>
Länk till enkätens fritextsvar >>

Vänliga hälsningar

Barbro Olsson | Utskottet Prov och Tävling

Det var 198 collieägare som var inne och svarade på enkäten och vad ni tyckte finns redovisat i Colliebladet Handboken 2013. Tack alla som var med och bidrog!


2014-04-13
Ordförandens rader...


Skulle vilja börja med att tacka för förtroendet från klubbens medlemmar. Jag kommer att försöka göra en helhjärtad insats.

Ett stort TACK vill jag också rikta till de styrelsemedlemmar som nu avgick; Meta, Jenny och Caroline. Ni har jobbat mycket för att föra vår ras framåt och bidragit till att få fram bra avelsverktyg. Ni har lagt mycket tid för Collieklubben. Hoppas att ni har lust och ork att stanna kvar i någon funktion! Tack också till er revisorer som avgick!

På årsmötet tog vi beslut om vilka verksamhetsmål som skall gälla för 2014 och vilken inriktning som gäller för 2015. Styrelsen har nu som uppdrag att se till att dessa blir verklighet. Två, som jag tycker, särskilt viktiga mål är:

Ø   - Att fortsätta arbetet med projekt Mentalt Sund Collie

Ø   - Att fortsätta utveckla SCK till en klubb för alla medlemmar oavsett intresseområde

Jag fick höra många positiva omdömen om Uppfödarträffen som hade hållits dagen innan årsmötet. Alla jag pratade med vittnade om mycket givande dialoger, och att alla kunde prata med varandra utan att det blev någon ”vi” och ”dom” uppdelning. Tänk om vi kunde få fortsätta så! Det är min övertygelse att vi alla vill se vår ras utvecklas, vi har bara lite olika prioriteringar, men med dialog kan vi säkert komma framåt långt fortare än om vi tränger in oss i var sitt hörn!

Styrelsen kommer för övrigt att ha ett första ”live-möte” i Jönköping den 27 april. Det känns stimulerande att få arbeta ihop med den nya styrelsen för Collieklubben. Jag hoppas också vi kan ha ett medlemsmöte i samband med Collie SM i Timrå.

Min ambition är att försöka få till en dialog som är öppen och med så många medlemmar som möjligt, och jag kommer därför att försöka delta i så många aktiviteter som möjligt inom klubben. Det är för mig väldigt viktigt att lyssna på medlemmarna, eftersom jag sitter på ert uppdrag! Jag har också som ambition att skriva några rader här på hemsidan en gång per månad utom de månader som Colliebladet utkommer.

Till sist vill jag önska er alla lycka till med era hundar i vårens alla aktiviteter och så hoppas jag vi ses!

Alf


2014-04-06
Kommittéer och projektgrupper för 2014 


Den nya styrelsen skall ha ett arbetsmöte söndagen den 27 april och då kommer kommittéerna och projektgrupper för 2014 att bemannas. Alla ni som redan sitter med i en kommitté eller en projektgrupp kommer inom de närmaste dagarna att få ett mail ifrån styrelsen.

Vill du också vara med? 
Det finns många arbetsuppgifter i en rasklubb och arbetet blir både lättare och roligare om vi är flera som hjälpa åt. Tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen om du skulle vilja vara med och bidra. 

ordforande@svenskacollieklubben.se
sekreterare@svenskacollieklubben.se

/styrelsen


2014-03-20
Rapport Utvärdering av RAS kort- och långhårig collie 2013


Här hittar du rapporten. I år har vi satsat extra på att presentera fakta och data på ett mer lättillgängligt sätt med hjälp av tabeller och diagram.

Länk till rapporten RAS uppföljning 2013 för lång- och korthårig collie >> 

/styrelsen


2014-03-07
Beställ Internationella Colliehandboken NU - hämta på Årsmötet


Du beställer ditt exemplar hos Meta Carlsson, fancymore@swipnet.se.

Kostnad 120 vid avhämtning på Åsrmötet den 23 mars i Jönköping.
Kostnad 150 kr inkl. porto så postar vi hem den.

/styrelsen


2014-02-13
Synpunkter önskas om bruksproven!!!


Projekt SBK-raser, AG 4: Bruksprovregler

Vi är en arbetsgrupp inom projekt SBK-raser som tittar på våra bruksprovsregler och tar fram underlag till hur dessa skulle kunna anpassas och moderniseras utifrån att vi idag har både MH och MT, vilket inte fanns när regelverket en gång i tiden togs fram. 

På rasklubbsträffen den 31 januari innan organisationskonferensen höll denna AG ett föredrag med tillhörande grupparbete om ett par frågeställningar rörande rasklubbarnas tankar kring våra bruksprov. 

Inte alla rasklubbar var närvarande samt att vi nu har fått klart med rapporter för varje ras från den enkät som har legat ute på SBK:s hemsida sedan i mitten av december. 

Med detta brev följer en kortare presentation av det som redovisades på rasklubbsträffen samt att vi även ber alla rasklubbar att svara på följande frågor:

1.      Tävling och/eller funktionsprov? Eller både och? 

2.      Vad innefattar viktiga arbetsegenskaper för er ras?

3.      Hur ser deltagandet ut från er ras på dagens bruksprov?

4.      Är dagens bruksprov något som uppfödarna i er ras har nytta av och använder vid 
    avelsurval?

5.      Om brukset ska ses som ett funktionsprov, vad är det ni vill
    att bruksproven skall testa som inte syns på dagens MH/MT

6.      Skriv ner synpunkter på vad ni ser som viktiga förändringar av dagens bruksprov.

Vi ser fram emot era svar till måndagen den 17 mars.

Era svar kommer att användas som input i fortsatt arbete och kommer att sammanställas i en PM som bifogas huvudrapporten. Allt detta tillsammans skall vidare fungera som inlägg till regelrevideringsgruppen för bruksproven, utskottet för prov och tävling.

Med vänlig hälsning

Kirsten Wretstrand, sk, Alf Karlström, Elisabeth Thorstensson och Staffan Thorman


Styrelsen har tagit emot de enkätsvar som ni collieägare har skickat in. Hela 198 "collie"svar har vi fått ta del av och vi vill passa på och tacka alla er som tagit er tid och svarat på den här enkäten.

Nu ber vi er att ha synpunkter på ovan frågeställningar. Styrelsen skall skriva ihop ett svar till den 17 mars varför vi behöver era svar till den 1 mars för att era synpunkter skall hinna beaktas i klubbens svar. Maila dina svar till:
sekreterare@svenskacollieklubben.se


/Styrelsen


2014-01-30
Hälsoenkät för collie


Utskottet avel & hälsa har tillsammans med rasklubbarna tagit fram en gemensam hälsoenkät.  Underlaget kan användas för kontinuerlig uppföljning, utvärdering och revidering av rasklubbarnas rasspecifika avelsstrategier, RAS. Enkäterna kommer att genomföras årligen så att alla klubbar kan följa upp förändringar över tid och resultaten bearbetas och analyseras i första hand av den egna rasklubben.

Varje rasklubb har sin egen enkät men den första delen innehåller frågor av allmän karaktär för möjliggörandet av SBK:s uppföljning av sitt avelsansvar. Det är en hel del resultat från prov, tävlingar och hälsoundersökningar som registreras centralt men det fattas ändå bitar. Det kan t.ex. vara hälsotillstånd och undersökningar som inte har krav på registrering men också hundägarnas och uppfödarnas upplevelser av hundarna.

Därför skulle vi vara mycket tacksamma för om du tog dig tid att svara på följande frågor. Svaren behandlas anonymt men du har möjlighet att lämna uppgifter om din hund och dina kontaktuppgifter i slutet på enkäten om du så vill. Detta möjliggör, för rasklubben, i så fall djupare analyser av eventuella nedärvningslinjer vilket är till stor nytta för avelsarbetet inom rasen.

Enkäten består av flera sidor så var noga med att klicka dig fram så att du svarar på alla frågor. Har du haft eller har flera hundar så svarar du på enkäten flera gånger, en gång för varje hund.
Tack på förhand för din medverkan och kom ihåg att denna enkät är för rasens och dina kommande hundars bästa.

Länk till hälsoenkäten för collie >>

OBS! Enkäten hade ursprungligen en liten felkodning som nu är rättad. 
Länken ovan fungerar. Ni som har fyllt enkäten innan den 30/1, ni behöver inte fylla i den igen. Era svar har sparats.
2013-12-10
Vad gör du med hund?


Inom Svenska Brukshundklubben finns en central projektgrupp som bland annat har till uppgift att titta på våra bruksprov och fundera över om dessa går att ändra på utan att försämra möjligheten att utvärdera brukbarheten hos våra hundar.  

I det pågående arbetet har en enkät tagits fram vilken ska ligga till grund för vad hundägare anser om dagens tävlingsformer och varför man är aktiv, eller inte, inom ett visst område med sin hund.

Enkäten riktar sig till ALLA hundägare, oavsett vad man gör med sin hund och vad man använder den till. Detta för att få svar på och input till hur bruksarbetet används och förhåller sig till övriga grenar och träningsområden. 

Det är givetvis viktigt att vi får kännedom om vad vi collieägare gör med våra hundar och hur vi tycker att brukset bör utvecklas för att få fler ekipage att vilja träna och tävla i bruks.

Så ta chansen att påverka genom att svara på enkäten! Du gör det enkelt genom att "klicka" på länken nedan:

Länk till enkäten >> 

/Styrelsen


2013-11-10
Förslag till valberedningen för 2014?


Har du förslag till personer som vill vara med i styrelsen central?
Kontakt valberedningen:

sammankallande Marie Louise Muhr, muhr.jungenas(at)comhem.se

/Styrelsen


2013-10-20
Inbjudan till UPPFÖDARTRÄFF 22 mars 2014 i Jönköping

På agendan står bl a diskussioner om vad vi har för avelsmaterial när vi väger ihop avelsdjurens hälsostatus med deras mentalindex samt hur kan vi få fler hundar att användas i avel.

Redovisning från diskussionsmötena runt om i landet.

Du/ni har själv möjlighet att påverka innehållet genom att maila in frågeställningar! 

Boende och konferens på BEST WESTERN PLUS John Bauer Hotel 

På kvällen blir det mingel och underhållning!

Maila in frågeställningar samt anmälan till: fancymore(at)swipnet.se

Årsmöte dagen efter, söndag den 23 mars, i Tenhultsskolans matsal i Jönköping.

Inbjudan till Uppfödarträff 22 mars 2014.pdf >>

Varmt välkomna!

/Styrelsen


2013-10-14
Nu är det dags att beställa Colliealmanacka för 2014

Årets variant blir i stående A3, dvs större än de senaste åren.
Priset blir inkl. porto 150 kr.

Maila din beställning till
sekreterare(at)svenskacollieklubben.se

/Styrelsen


2013-10-10
OBS!! Dags att boka annons i årets Handbok!!!

Den 15 oktober är sista dagen att boka annons i årets Handbok.
Den 15 november vill vi sen ha annonsen.

Anmälan av korade/champions/arbetsmeriter senast 1 november.

Läs mer här >>


/Redaktionen


2013-09-12
Diskussionsmöten för alla medlemmar i höst!

Nu är underlaget klart för höstens diskussionsmöten ute i lokalområdena.
Information har gått ut till kontaktpersonerna i lokalområdena så att de kan boka in plats och 
datum för sitt möte och de bör ha klarats av innan årsskiftet.

Vill du vara med på ett sådant möte kolla på ditt lokalområdens hemsida eller kontakta ansvarig i lokalområdet.

Här följer informationen:

Välkommen till Diskussionsmöte i lokalområden inom
Svenska Collieklubben hösten 2013

Mötena arrangeras av lokalområdena inom SCK och är öppna för alla medlemmar. Det är främst två saker som skall diskuteras på mötena.

PUNKT 1: Handlar om hur man väljer en lämplig partner till sin tik
Är främst till för uppfödare då punkten handlar om hur uppfödare väljer avelsdjur.

Denna punkt börjar med en kort genomgång av hur man använder den excelfil som SCK har tagit fram som ett hjälpmedel när man letar lämplig partner till sin tik. Den baseras på de hundar som har genomfört MH och därför har Mentalindex. På listan hittar men även info om HD, AD, Ögonstatus tillsammans med färg, kön, ålder, antal kullar och barnbarn.

Tanken är att man delar upp deltagarna i grupper med 2-4 personer i varje och därefter får deltagarna ta del av färdiga frågeställningar där de skall göra val. Valen baseras på fakta som delas ut av den som arrangerar träffen.  Mot slutet av arbetet i gruppen skall de sätta ihop en enkel lista över hur de har tänkt och varför de gör de val de precis har gjort. Är man inte eniga i gruppen så skriver man det.
Tidsåtgång cirka 1 timme.

PUNKT 2: Handlar om Collie-SM  
Denna punkt inleds med en kort genomgång av hur Collie-SM har sett ut över åren sedan starten 1996. Frågeställningen handlar om att det har visat sig bli svårare och svårare att hitta lokalområden och lokala brukshundklubbar som vill och kan ta på sig att hjälpa oss med att arrangera Collie-SM.  
De senaste åren har arrangemanget vuxit ännu mer och nu tävlas det i både rally, agility, lydnad och bruks spår och sök alla klasser samt att vi har vår stora rasspecial.

Tanken nu är att deltagarna skall diskutera igenom vad som är viktigast med våra SM-tävlingar. Varför skall vi ha dem? Vad finns det för alternativa former/upplägg? Hur gör andra rasklubbar?

Även här skall mötet skriva ner sina förslag och ställningstaganden i en lista.

Materialet från båda punkterna skall skickas till styrelsen som kommer att använda dessa som underlag för vidare arbete och materialet kommer även att användas vid kommande lo-konferens i februari 2014.

Total tidsåtgång för mötena är minst 2 timmar men räkna med 3 timmar. Beror på hur många som kommer och hur intressanta diskussionerna blir.

Varmt välkomna till diskussionsmöten i höst/vinter! 

/Styrelsen

 


2013-09-09
SBK bjuder in till AVELSMÅLSKONFERENS lördag 23 november
2013-08-06
Ny lista Mentalindex


SAMMANLAGD LISTA MED MENTALINDEX OCH HÄLSOINFORMATION 
Ett hjälpmedel för dig som uppfödare som letar lämplig partner till din tik/hane.

Det finns en lista per hårlag som innehåller alla individer av båda könen som har ett Mentalindexbåda könen per hårlag. All hälsodata är hämtad från Lathunden och du hittar nu info om HD, ED, senaste ögonresultat, antal valpar samt antal barnbarn, kön, födelsedatum samt färg i samma fil som Mentalindexen. Listorna är sorterade efter födelsedatum med de yngsta överst vilket medför att du snabbt kan skaffa dig en överblick över hela kullar då de individerna ligger samlade. T ex får du snabbt en bild av hur höftledsstatusen för hela kullar ser ut.

Den här Excelfilen hittar inte den perfekta partnern till din hund med den kan hjälpa dig att hitta en handfull kandidater. Dessa kandidater och deras familjebild bör du sedan studera närmare i SKK:s Hunddata. 
  
Listorna är i Excel men är låsta av den anledningen att det är väldigt lått att "röra om" i en lista om man inte behärskar Excel. Den som behärskar Excel vet hur man kommer runt låsningen.
Du hittar både långhår och korthår i samma fil, dock på var sin flik.

Lycka till!!

Länk till nya listan >>


2013-07-10
Laholms BK; Tack för ett underbart Collie-SM!!


Välarrangerat, välordnat, trevliga funktionärer, bra väder, alla visste vad de skulle göra.
SCK tackar er för allt arbete ni har lagt ner för att göra vår Colliehleg till ett vackert minne!

Under Collie-SM fanns fotografen Bosse på plats för att ta bilder till Colliebladet och hemsidan. 
Men ni kan alla gå in och beställa bilder på hans hemsida:

http://bossefoto.se/wordpress/?p=1375

Nästa år så möts vi på Timår BKH den 18-20 juli.

Välkomna till Timrå!

/Styrelsen


2013-07-03
Dags för Collie-SM


Under Collie-SM och några dagar efteråt kommer ingen uppdatering av hemsidan att ske.

Välkomna till Laholm!!


2013-06-29
Nu finns nya MENTALINDEX-listor här på hemsidan samt 
att korthåren också finns med

Läs mer här nedan samt på MENTALINDEXSIDAN

Mentalindex även för korthårig collie

Sidan uppdaterad 2013-06-29

I juni har vi genomfört en ny avelsvärderingsomgång för collie och de nya listorna över mentalindex (MI) presenteras som tidigare på Svenska Collieklubbens hemsida. Listorna omfattar hundar som beskrivits till och med 12:e maj 2013. Nytt för den här omgången är att skattningarna av index nu även omfattar korthårig collie.

MI för korthårscollie

Under våren har vi genomfört analyser av MH-beskrivningsresultat för korthårig collie och det visar sig att arvbarheterna är mycket lika de vi tidigare skattat för långhårig collie. De två hårlagen är också tillräckligt genetisk kopplade till varandra för att det ska vara möjligt att skatta MI för båda hårlagen tillsammans. När vi skattar MI för collie har vi nu lagt ihop beskrivningsresultat för långhårig och korthårig collie. Det betyder att ett avelsvärde på 100 motsvarar ett medelvärde för långhårig och korthårig collie tillsammans. I materialet finns beskrivningsresultat från knappt 500 korthåriga collie och knappt 3500 långhåriga.

Vad innebär detta för långhåriga collies?

För långhåriga collie innebär detta att jämförelsegruppen, den så kallade baspopulationen, där vi sätter medelvärdet till 100 nu blir lite annorlunda jämfört med tidigare avelsvärderingsomgångar, i och med att den nu även inkluderar de korthåriga colliehundarna. Därför kan avelsvärdena ändras något mer den här gången. För de långhåriga colliehundar som har släktingar som är korthåriga blir avelsvärderingen säkrare och de får nu bidrag av de korthåriga släktingarnas information.

Förändring för hundar där ägaren avstår skott

Vid en MH-beskrivning har ägaren möjlighet att avstå momentet skott. Hunden tilldelas då en 5:a i protokollet. Vid tidigare beräkningar av MI har vi inkluderat den informationen, men i denna beräkningsomgång har vi valt att stryka dessa hundars resultat. Det betyder att vissa hundar som tidigare fått index för skott inte längre får det. I praktiken är det knappt 100 långhåriga collie och 26 korthåriga där ägaren valt att avstå skott och som nu inte får ett index för skott beräknat. Motivet till förändringen är att vi genom att ta med dessa hundar riskerar att inkludera felaktig information. Hundarna har ju faktiskt inte genomfört momentet och vi kan inte veta vad de verkligen skulle ha gjort. Kanske avstår man skott för att man på förhand vet att hunden är väldigt rädd för smällar, men det är också möjligt att ägare avstår skott av andra skäl och hunden kanske inte alls skulle ha fått en 5:a. Vi ser det som en förbättring att bara inkludera information från moment som hundarna faktiskt genomfört och därför beslutade vi att göra den här förändringen.

Uppsala 2013-06-25

Katja Grandinson, SLU


Länk till Mentalindex >>>


/Styrelsen


2013-06-05
Mentalindex för korthårig collie


Styrelsen har fått ett posotivt besked från SLU. Den korthåriga collien kommer att kunna inkluderas i Mentalindex som redan finns för långhåren. Vi vet ännu inte när detta kan ske men den som väntar på något gott...

Därför öppnar nu SKK upp för att även korthårsuppfödare är välkomna till den informationsträff som de har bjudit in till den 15 juni på SKK i Stockholm.

/Styrelsen

Uppfödare av collie – se hit!

Svenska Kennelklubben bjuder in uppfödare av långhårig och korthårig collie till en informations- och diskussionsträff kring det nya avelsverktyget Mentalindex. Anmäl dig senast nu på söndag 9 juni!

Mentalindex är ett kraftfullt hjälpmedel som rätt använt underlättar avelsarbetet och påskyndar möjligheten till avelsframsteg. Du som föder upp hundraserna collie långhår eller korthår inbjuds till Svenska Kennelklubben den 15 juni för kostnadsfri informationsträff och fördjupad diskussion. Per Arvelius och Katja Grandinson från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU medverkar. Du är lika välkommen oavsett om du redan är väl insatt i Mentalindex eller inte alls känner till det.

Tid och plats

Tid: 15 juni 2013, klockan 11.00–14.00. Plats: SKKs kansli, Rinkebysvängen 70, 163 85 Spånga. Samling vid ingång E, klockan 10:50.

Anmälan

Skicka ett mejl till Helena Frögeli, SKK, avelskonsulent/mentalitet mail: hefr@skk.se 
Sista anmälningsdag: 9 juni.


2013-05-31
Svar på frågor till styrelsen


Styrelsen har fått in lite frågor från medlemmar som kan vara av intresse för andra medlemmar.

Därför publicerar vi här en sammanställning av de olika frågeställningar som medlemmar ställt direkt till styrelsen.

Styrelsen kommunicerar inte via Facebook vilket inte alla medlemmar har förståelse för. Men vi är en ideell medlemsorganisation och vi har inte möjlighet att "bemanna" Facebook.

Medlemmar är mer än välkomna att ställa frågor direkt till styrelsen om man undrar över något eller har synpunkter, idéer, förslag osv. att komma med.

Är frågorna av allmänt intresse lägger vi ut dem här på sidan. Info om att det finns frågor och svar annonseras även på SCK:s egen Facebook-sida, men vi kommer inte att föra några diskussioner där.

Länk till frågor och svar 2013-05-31 >>


/Styrelsen


2013-05-01
Tack alla för synpunkter på text till Kullinformation!


Styrelsen har sammanställt alla synpunkter från medlemmar som kommit in under veckan.
Tack alla för era bidrag. Den text som var ute på remiss var i stort sett en produkt av textbitar från delar av olika sidor på hemsidan, dvs. texter som i vissa fall legat där i flera år. Därför var det extra roligt att så många hade förbättringsförslag på dessa texter.

Många av synpunkterna handlade om samma sak och flest hade förändringsförslag för texterna om mentalitet. Men även texterna om ögon och ED har fått sig en rejäl omskrivning.

Vi har användt i stort sett nästan alla synpunkter och kommentarer och bakat ihop valda delar till en ännu bättre produkt.

Många ögon ser mer än få och vi se alla olika saker. 

Tack än en gång för era bidrag!!

/Styrelsen


Tyck till om Ny text för Kullinformation här på hemsidan

Styrelsen har arbetat fram en ny text för Kullinformation för de sidor här på hemsidan där kullarna för både kort- och långhårig collie och kennelregistret ligger.


Kom med synpunkter på innehåll och formulering. Maila synpunkter till 
sekreterare@svenskacollieklubben.se.

Länk till REMISS Valpinformation SCK hemsida 19 april 2013 version 7.1.doc >>


2013-02-11
Tyck till om agilityns framtid på SBKs hemsida 

Agilityns vara eller icke vara under Brukshundklubbens paraply har varit en fråga som delat grenens anhängare i två läger. Efter kongressen 2012 tillsatte förbundsstyrelsen en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå en framtida lösning för agilityverksamhetens bästa.

Gruppen har nu kommit fram till ett förslag som presenterdes på organisationskonferensen 2-3 februari. Förslaget ska stötas och blötas och gå igenom ett antal beslut innan det ska upp på kongressen i maj 2013 för slutligt beslut.

Du har just nu två möjligheter att tycka till.
Synpunkter på förslaget (som du hittar på SBK:s hemsida via länk här nedan)
Fylla i en enkät som ligger på SBK:s hemsida.

Länk till Agilityförslaget på SBK:s hemsida >>


Du ansöker på den här sidan >>2013-01-20
OBS!! 31 januari sista dag ansöka om priser och VP för 2012 


Du ansöker på den här sidan >>


2013-01-20
Norrbottens LO har bytt namn till Norra LO
 
Efter önskemål från lokalområdet om att byta namn har styrelsen godkänt detta.
En ny hemsida håller även på att tas fram som beräknas vara klar under våren.


2013-01-07
Colliekonferens i Västerås  

Inbjudan till
COLLIEKONFERENS

En fullspäckad och intressant helg för alla collievänner
16-17 februari 2013 på Scandic Hotell,  Västerås

 

Lördag 16 februari
09.30-10.00 kaffe och samling
Colliens historia
Anatomi, genomgång av rasstandarden
Lunch
Hands-on praktisk anatomi i mindre grupper
16.30 Medlemsmöte

Söndag 17 februari
08.30 Information om; Collieägarutbildning
Lägesrapport projekt Mentalt Sund Collie
Information vallning
12.30 Avslutning och hemfärd


Anmälan senast 10 januari, (Betalning senast 30 januari) pg 716745-5

Konferensen tillgodoräknas anatomidelen i collieägarutbildningen

Till Anita Braxenholm mail anita.braxenholm@telia.com tel 070-3476620
OBS !
Anmälan är bindande

2012-10-23
Beställ Colliealmanacka för 2013 NU
 
Senast den 15 november skall du både beställa den och betala den.
Leverans sker i början på december eller så kan du hämta den på Stora Stockholm.

Beställ på e-post: sekreterare(at)svenskacollielubben.se
Ange ditt namn, antal samt leveransadress.
Betala den till PG 872417-1 och ange ditt namn samt almanacka.


2012-10-09
Avelspolicyns kvartalsrapport klar - oktober 2012 

Kortsiktig uppföljning och måluppfyllelse enligt RAS samt uppdaterade spindlar för både kort- och långhårig collie. 
Länk till uppföljning av avelspolicyn >>

Webshopen uppdaterad med 2 erbjudande

Webshop >>


2012-10-05
Motioner till årsmötet 2013 

Skall lämnas vara styrelsen tillhanda senast 20 oktober. Länk till SCK:s stadga >>

Maila till sekretare(at)svenskacollieklubben.se SAMT posta även ett original till 
Kirsten Wretstrand, Alekärrsvägen 2, 277 31 Kivik.

Länk till Årsmöte >>


2012-09-30
Nya hemsidan är på plats 

Förhoppningsvis så fungerar alla länkar men hittar ni någon länk som inte gör det maila till sekreterare(at)svenskacollieklubben.se.

Vi har även tagit bort alla direktlänkar till e-postadresser och tagit bort @ och ersatt med (at). Detta för att undvika spam.

Nyheter är även KENNELREGISTRET som har helt nytt upplägg. Nu hittar du statistik över ALLA kennlar som fött upp en colliekull de senaste 5 åren.  

En annan nyhet är att ALLA sidor som finns numera hittas uppe i huvudet under toppbilden.
Vissa sidor är omfattande, men där finns nu undermenyer för att underlätta navigeringen på sidan.


2012-09-17
Valberedning inför Årsmötet 2013

Delar av Svenska Collieklubbens centrala styrelse skall årligen väljas på klubbens årsmöte som enligt stadgarna skall ske mellan den 15 februari och 31 mars. 

Valberedningen vill gärna arbeta mer långsiktigt och ber därför klubbens medlemmar att höra av sig med förslag på personer till olika poster i styrelsen. Det behöver inte bara till kommande årsmöte utan även för kommande styrelser. 

Här av er till följande personer:

Heléne Eliasson         heliasson(at)telia.com
Tele: 060-58 04 48

Marie-Louise Muhr    muhr.jungenas(at)telia.com 
Tele: 070-436 86 08 

Monica Johansson
   mironik(at)anyware.nu            
tele: 0739-81 73 88

Länk till valberedningen >>


2012-08-13
Vägledning vid uttolkning av grundreglernas avelsparagraf 

Till samtliga specialklubbar och avtalsanslutna rasklubbar

På uppdrag av SKKs Centralstyrelse har Avelskommittén utarbetat en vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 2 , Avelsetik, vilken härmed översänds.

Trevlig sommar! 


Med vänlig hälsning

Ulla-Britt Karlmann

Kortfattat:
Vägledning hur man skall tolka avelsparagrafen 2: AvelsetikLänk till SKK:s skrivelse om avelsetik >>2011-12-13
ÅRSMÖTE 2012 


Blir det lördag 31 mars i Enköping.  © Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post  
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor