Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj
KÖPA COLLIEVALP  

TIPS TILL DIG SOM LETAR EN GLAD OCH AKTIV COLLIEVALP


Uppdaterad 2012-10-01

Vad kul att du tittar på just vår ras!

Collie är en förhållandevis frisk ras som vanligtvis uppnår en ålder av 10-12 år. Collien karakteriseras i stort av att vara familjekär, vänlig, följsam och lättlärd men det är en aktiv hund som kräver daglig aktivering.

Här på hemsidan hittar du mycket information som kan hjälpa dig som letar efter en collievalp att hitta den valp som kan växa upp till den hund som du vill ha. 


Att köpa en Collie är inte likhetstecken med att du får en "Lassie". 

Därför är det viktigt att du som valpköpare sätter dig in i rasens problemområden.
Alla raser har sina problemområden och colliens största problem är mentaliteten där rasen uppvisar stor variation, allt från aktiva och glada till mer försiktiga och tyvärr även rädda hundar.

Som uppfödare skall man ta hänsyn till både exteriör, hälsa och mentalitet men collierasernas uppfödare lägger idag väldigt olika vikt vid just mentaliteten, vilket du som valpköpare bör beakta.
Mentalitet är ärftligt så är föräldrarna skotträdda...

Till din hjälp - kolla här på hemsidan:
På sidan "
Om Collie" hittar du allt om exteriör, hälsa och mentalitet. SCK har tillsammans med SLU ett pilotprojekt som kallas Mental Sund Collie. Sedan hösten 2011 finns det för den långhåriga collien Mentala index som hjälper dig som valpköpare att värdera föräldradjurens förväntade arvbarhet avseende mentalitet. Läs mer om Mentalindex och pilotprojektet Mental Sund Collie >> 

statistiksidorna hittar du ännu mer information om olika kennlars avelsresultat.
Sedan 1 oktober 2012 har vi även ett nytt
kennelregister. Här hittar du statistik om alla svenska collieuppfödare. Här kan du enkelt se hur de olika uppfödarna följer rasens avelspolicy.  

Aktuella valpkullar:
Du kan även hitta
kullar som uppfyller SCK:s krav för valphänvisning här på hemsidan. 
Här hittar du med
Kullar med valphänvisning >> 

Svenska Collieklubben rekommenderar ingen speciell uppfödare eller kull, utan vi har en ständigt aktuell lista med valpar där föräldradjuren uppfyller klubbens minimikrav vad gäller hälsa, mentalitet samt exteriör. 

När du hittat en intressant kull
 
så försök att träffa föräldradjuren till den valp du är intresserad av. Tiken är mycket viktig då hon lever tillsammans med valpen de första 8 veckorna och präglar dem med sitt beteende. För att få fakta om föräldrarna kan du också gå in på SKK:s hemsida
www.skk.se. På SKK:s Hunddata >> kan du titta närmare på föräldrarnas mentalbeskrivning (MH), höftledsresultat (HD), ögonresultat samt tävlingsresultat.

Du får ju också chansen att prata närmare med uppfödaren som ju bör vara en viktig person då du väljer valp. Chansen att hitta en bra valp är större om man ställer krav på valpens föräldrar och på uppfödaren.

Sjukdomar som förekommer i rasen är HD och CEA.

CEA är ett samlingsnamn (innefattar CRD, colobom och näthinneavlossning) för ”collie eye anomaly”, som är en ärftlig och medfödd defekt i näthinnan hos collie. Denna defekt är mycket vanlig i rasen och kan förekomma i olika grader. Ungefär hälften av alla collievisar symtom på defekten. Man beräknar att nästan alla collie är anlagsbärare. Dessbättre är de allvarliga symtomen sällsynta. CRD är i sina lindriga former troligen inget som förorsakar något obehag eller synnedsättning för hunden och det förvärras inte heller när hunden blir äldre. Förekomsten av CEA fastställs genom en s.k. ögonspegling. Undersökningen är helt smärtfri och utförs vid 6-8 veckor av en ögonspecialiserad veterinär före försäljningen. 

Här kan du läsa mer om CEA >>

En collie som ska användas i avel bör omspeglas efter 1 års ålder. 

HD, höftledsdysplasi eller höftledsfel, är en missbildning på höftleden som drabbar många raser. HD kan vara lindrigare eller grövre, men är ärftlig oavsett grad och upptäcks vid röntgen. Hunden måste vara 1 år innan den röntgas. Det är viktigt för dig, din hund, och rasen i stort att så många som möjligt röntgas för att vi i framtiden ska kunna öka antalet friska individer. Svenska Collieklubben har sedan några år tillbaka fastslagit en avelspolicy där vi strävar efter att få så många collies som möjligt HD-röntgade.

Här kan du läsa mer om HD >>

MH, i SCK:s avelspolicy vill vi också att så många individer som möjligt ska mentalbeskrivas. Detta är ett mycket viktigt instrument bl.a. när det gäller att förbättra rasens ljudkänslighet.

Här kan du läsa mer om MH >>

Stort LYCKA TILL med din nya valp!!

 


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor